Preview Mode Links will not work in preview mode

Resten skal nydes


May 17, 2022

Der ligger ikke altid traumer eller andet bag spiseforstyrrelsen - for Fiona på knap 19 år var det restriktive tanker, der opstod, udviklede sig og hvirvlede hende ind i spiseforstyrrelsen. Så hun skal ikke bruge tid på at psykoanalysere alt muligt for at kunne blive rask. Fiona har været i behandling på Bispebjerg og Ballerup, men hun blev smidt ud pga. ca. 100 g., som hun ikke tog på. Hun står nu midt i recovery på egen hånd, og det, som har givet hende mange erkendelser, redskaber og inspiration er at lytte til andres historier samt få viden fra Tabitha Farrars bog "Genopbyg, Omprogrammér, Bliv Rask!". 
Støt podcasten: 
Reg.: 5033
Kontonr.: 1878426