Preview Mode Links will not work in preview mode

Resten skal nydes


Oct 22, 2020

Jeg snakker med jordemoder Charlotte Sollid, der er specialist i graviditet og spiseforstyrrelser. Hvilke udfordringer kan man som spiseforstyrret/tidligere spiseforstyrret opleve i en graviditet? Charlotte deler åbenhjertigt sin viden og sine erfaringer med at hjælpe spiseforstyrrede gravide.
Charlottes hjemmeside: www.charlottesollid.dk